Սեպտեմբերի, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 15, 2018

Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Երկրորդ եռամսյակային հաշվետվության փաստացի ցուցանիշների շեղումները